HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG
  • An Giang chỉ đạo bao quát trong phòng, chống tham nhũng
    14/01/2016 | 08:47
    Ngày 20-7, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN, dẫn đầu đoàn công tác Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã đến làm việc tại An Giang.
VĂN BẢN