An Giang: Thanh tra chuyên ngành phát hiện 1.762 tổ chức và cá nhân vi phạm gần 70 tỷ đồng
(Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo UBND tỉnh An Giang, trong quý I/2018, Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 65 cuộc thanh tra, kiểm tra (32 cuộc có thành lập Đoàn và 33 cuộc thanh, kiểm tra độc lập) với 10.052 tổ chức, cá nhân.

Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu như: thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách; tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; công tác quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; thủ tục đầu tư xây dựng; các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công công; hoạt động in, xuất hành xuất bản phẩm; công chứng, chứng thực; hành nghề y, dược và an toàn thực phẩm, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...

Qua thanh tra phát hiện 1.762 tổ chức và cá nhân vi phạm với tổng số tiền 69.782 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 9.079 triệu đồng; đã lập biên bản và ban hành 554 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.094 triệu đồng.

Nội dung vi phạm chủ yếu: chi không đúng quy định về công tác tài chính; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì; kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận của cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định và chế biến thức ăn sẵng có lưu mẫu nhưng không đúng quy định; tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh thuốc thú y sử dụng chứng chỉ hành nghề đã hết hạn; sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc BVTV có nhãn sai quy định, chưa được phép lưu hành, thức ăn chăn nuôi là hàng giả, không có giá trị sử dụng; vi phạm về an toàn giao thông…/.

Hải Nhu

 

VĂN BẢN