TIN HOẠT ĐỘNG
 • Phú Tân: Kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018
  12/07/2018 | 04:55
  (Cổng TTĐT AG)- Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được UBND huyện quan tâm đẩy mạnh thực hiện, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) liêm chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.
 • An Giang: Thực hiện đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2018
  12/07/2018 | 09:58
  (Cổng TTĐT AG)- Ngày 9/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND thực hiện đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2018.
 • Một số kết quả hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng
  06/07/2018 | 04:09
  Thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng của Đại hội Đảng lần thứ XII về “tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Đảng, chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu lực, hiệu quả;...;
 • An Giang: Những kết quả qua công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018
  06/07/2018 | 04:07
  (Cổng TTĐT AG)- Trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch năm 2018, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong 06 tháng đầu năm 2018 đạt được những kết quả sau:
 • An Giang: 6 tháng đầu năm 2018, công tác phòng chống tham nhũng có sự chuyển biến tích cực
  06/07/2018 | 09:44
  (Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đã được các cấp ủy, các cấp ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, có sự chuyển biến tích cực.
 • Kiên quyết loại bỏ những cán bộ thoái hóa; không để đối tượng tham nhũng tẩu tán tài sản
  28/06/2018 | 07:47
  (Chinhphu.vn) - Tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng sáng 25/6, các đại biểu đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, loại khỏi bộ máy những cán bộ công chức, viên chức thoái hóa, kiên quyết không có vùng cấm trong xử lý vụ án tham nhũng; kịp thời có biện pháp phong tỏa, kê biên tài sản, không để các đối tượng hợp thức hóa, tẩu tán tài sản…
 • Tổng Bí thư yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác cán bộ
  27/06/2018 | 03:20
  (Chinhphu.vn) - Tập trung khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ, những sai phạm của cán bộ khiến dư luận bức xúc. Kiểm tra toàn diện công tác cán bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; có nhiều dư luận quần chúng phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.
 • Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng
  27/06/2018 | 10:07
  Ngày 25-6-2018, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có bài phát biểu quan trọng. Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
 • Tham nhũng là “giặc nội xâm”, dựa vào dân mới chống được tham nhũng
  26/06/2018 | 01:25
  (Cổng TTĐT AG)- Với tầm nhìn sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm phát hiện và dự báo về nguy cơ, tác hại của các tệ nạn, tiêu cực xã hội gắn với Nhà nước, với người có chức, có quyền, nhất là trong điều kiện những người đó là đảng viên của một đảng cách mạng, nắm giữ quyền lực.
 • Phú Tân thực hiện tốt các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng
  18/06/2018 | 03:20
  (Cổng TTĐT AG)- Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Nhìn chung, qua 06 tháng đầu năm 2018 các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện tuyên tuyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng.