TIN HOẠT ĐỘNG
 • Bộ Công an: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
  21/02/2017 | 04:45
  (Cổng TTÐT An Giang) - Năm 2016, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trong Công an nhân dân; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, phòng ngừa suy thoái trong nội bộ.
 • An Giang: Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
  20/02/2017 | 11:44
  (Cổng TTÐT An Giang) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.
 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  13/02/2017 | 09:08
  Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội.
 • Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014
  14/01/2016 | 09:49
  (BNCTW) - Năm 2014, các cấp ủy đảng, bộ, ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập.
 • Thanh niên sẵn sàng tham gia sáng kiến phòng, chống tham nhũng
  14/01/2016 | 09:16
  Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển & Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) và Trung tâm Sống, học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) phối hợp thực hiện vừa công bố kết quả Khảo sát Liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2014 (gọi tắt là YIS 2014).
 • Thực hiện các nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
  14/01/2016 | 09:16
  Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng vừa có buổi làm việc về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đối với thành viên Tổ công tác liên ngành.
 • Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015
  14/01/2016 | 09:14
  Theo Báo cáo của Chính phủ, năm 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), gắn với quán triệt việc thi hành Hiến pháp năm 2013, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung về PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 và các luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9 của Quốc hội Khóa XIII.
 • Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
  14/01/2016 | 09:33
  Ngày 7-12, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Toàn văn Chỉ thị như sau:
 • Việt Nam có bước tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng
  14/01/2016 | 09:22
  Nhân ngày quốc tế phòng, chống tham nhũng (09-12), trao đổi với báo chí, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh: “Việt Nam có một bước tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng, được Liên hợp quốc, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá cao nên điểm số có sự tiến bộ, tăng vài bậc trên bảng xếp hạng so với thời kỳ trước đây”.
 • Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống tham nhũng
  14/01/2016 | 08:01
  Ngày 09-12, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến đã ký kết Chương trình Phối hợp truyền thông giữa hai cơ quan, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Đài Tiếng nói Việt Nam trong hoạt động truyền thông về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.