TIN HOẠT ĐỘNG
 • Từ ngày 01/7/2019, tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập  (12/12/2018)

  (Cổng TTĐT AG)- Ngày 20/11/2018, Quốc hội thông qua Luật phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

 • Hội thảo "Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước"  (11/12/2018)

  Thanh tra Chính phủ, UNDP phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước” theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

 • Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy khu vực phía Nam tổng kết thi đua chuyên đề  (10/12/2018)

  (Cổng TTĐT AG)- Ngày 7-12, tại Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Ban Nội chính các tỉnh, Thành ủy khu vực phía Nam (cụm thi đua số 4) tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng”, giai đoạn 2016-2018. Vụ trưởng Vụ 8 Ban Nội chính Trung ương Phan Bá chủ trì hội nghị.

PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
TIN HOẠT ĐỘNG
 • An Giang: Thanh tra chuyên ngành phát hiện 1.762 tổ chức và cá nhân vi phạm gần 70 tỷ đồng  (03/04/2018)

  (Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo UBND tỉnh An Giang, trong quý I/2018, Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 65 cuộc thanh tra, kiểm tra (32 cuộc có thành lập Đoàn và 33 cuộc thanh, kiểm tra độc lập) với 10.052 tổ chức, cá nhân.

 • An Giang triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo  (29/03/2018)

  (Cổng TTĐT AG)- Nhằm thực hiện đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 282/TTCP-TTTT ngày 06/3/2018 của Thanh tra Chính phủ về sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng.

 • Kết quả công tác phòng chống tham nhũng tháng 5/2017 trên địa bàn An Giang  (09/06/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Trong thời gian qua, việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) được các cấp, các ngành luôn duy trì hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến về những văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ như về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi… .