TIN HOẠT ĐỘNG
 • Bộ Công an: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016  (21/02/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Năm 2016, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trong Công an nhân dân; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, phòng ngừa suy thoái trong nội bộ.

 • An Giang: Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017  (20/02/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng  (13/02/2017)

  Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội.

PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • An Giang: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng  (14/01/2016)

  UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân” năm 2015, nhằm triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra của Đề án; phấn đấu hoàn thành 90% mục tiêu và 100% nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, duy trì và phát huy kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã đạt được thời gian qua.

TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
 • Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại An Giang  (14/01/2016)

  Ngày 20-7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

TIN HOẠT ĐỘNG
 • Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra tại An Giang  (14/01/2016)

  Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 • An Giang chỉ đạo bao quát trong phòng, chống tham nhũng  (14/01/2016)

  Ngày 20-7, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN, dẫn đầu đoàn công tác Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã đến làm việc tại An Giang.