HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
 • Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2017
  22/06/2017 | 09:24
  (Cổng TTÐT An Giang) - Trong 06 tháng đầu năm 2017 các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả sau: đã ban hành 62 kế hoạch và nhiều văn bản về công tác PCTN như: Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN, quyết định thanh tra trách nhiệm, báo cáo thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập, việc tặng quà và nộp lại quà tặng, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; tổ chức 02 lớp, 464 cuộc, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, với 16.915 người tham dự; thực hiện đưa tin, tuyên truyền trên chuyên trang phòng, chống tham nhũng của tỉnh, đài phát thanh ở các địa phương và “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị.
 • Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
  15/06/2017 | 02:35
  (Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 13/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.
 • Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại An Giang
  14/01/2016 | 09:42
  Ngày 20-7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
VĂN BẢN