Đảm bảo công khai, minh bạch trong tuyển dụng đánh giá cán bộ
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 của ngành nội vụ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu An Giang, có ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngô Hồng Yến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ.

Responsive image
 

Trong năm 2019, ngành Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành thường xuyên rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn. Đến nay, có 54/63 cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế. Từ năm 2015 đến nay, cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người. Bộ nội vụ đã thẩm định và trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương.

Tại An Giang, đến nay, đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án của 15 sở, ban, ngành và 09 huyện. Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các đề án sáp nhập, giải thể, tổ chức lại theo hướng giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, bộ thủ tục hành chính các cấp tiếp tục được rà soát, đơn giản hóa, niêm yết công khai với nhiều hình thức tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu để thực hiện. Thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị được các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Cơ chế một cửa được tổ chức thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 100% cơ quan hành chính trong tỉnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng, ngành Nội vụ cần tập trung xây dựng thể chế; rà soát và xây dựng mới các quy định, chủ trương về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ về cán bộ; quy định về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức. Công tác tuyển dụng, nâng hạng ngạch, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức đảm bảo công khai, minh bạch và đúng thực chất. Trên cơ sở đó để đảm bảo các khâu quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tinh giản biên chế đúng và trúng người, đối tượng./.

                                        Hà Ngân 

VĂN BẢN