An Giang: Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2019
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 24-07, đồng chí Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.

Responsive image
 

Trong 06 tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời, xem xét thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật đúng quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định. Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 133 tổ chức đảng, 7.988 đảng viên (tăng 49 tổ chức đảng và 3.565 đảng viên so với cùng kỳ), giám sát 55 tổ chức đảng và 306 đảng viên (tăng so với cùng kỳ 38 tổ chức đảng và 231 đảng viên), thi hành kỷ luật đối với 59 đảng viên. Đồng thời, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tăng cường kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách; giải quyết hiệu quả những vụ việc phát sinh, nổi cộm được nội bộ và nhân dân quan tâm; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu, từ nay đến cuối năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; Kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, nhất là công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, .../.

Hoàng Tuấn

VĂN BẢN