Số văn bản

Thông tư số 07/2021/TT-TTCP

Trích yếu nội dung

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Ngày ký

Oct 1, 2021

Cơ quan ban ngành

Thanh tra Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác