Số văn bản

Thông tư số 01/2021/TT-TTCP

Trích yếu nội dung

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Ngày ký

Mar 11, 2021

Cơ quan ban ngành

Thanh tra Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác