Số văn bản

31/BC-TTT

Trích yếu nội dung

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2022

Ngày ký

May 18, 2022

Cơ quan ban ngành

Thanh tra tỉnh

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN