HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay
  08/12/2021 | 04:45
  1. Chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Đảng ta đặt ra từ Hội nghị Trung ương 3 khóa X, với mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”.
 • Thanh tra Chính phủ: Tổ chức Hội thảo Đào tạo trực tuyến về đạo đức, liêm chính và phòng, chống tham nhũng
  30/11/2021 | 02:32
  Thanh tra Chính phủ, Đại sứ quán Pháp và Trường Hành chính Quốc gia Pháp phối hợp tổ Hội thảo “Đào tạo trực tuyến về đạo đức, liêm chính và phòng, chống tham nhũng” bằng hình thức trực tuyến.
 • Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  22/11/2021 | 05:14
  Ngày 18/11/2021, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo. Tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định, đánh giá một số nội dung sau đây:
 • Phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự
  22/10/2021 | 04:40
  Trong 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo ngành Thi hành án dân sự tiến hành rà soát lại kế hoạch kiểm tra để đổi mới, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thành lập 15 đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất, toàn diện và chuyên đề các nội dung liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, bán đấu giá tài sản thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án... Bộ Tư pháp đã tiến hành 7 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra đột xuất, thanh tra để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi hành án dân sự địa phương.
 • Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  13/10/2021 | 11:47
  Ngày 7/10, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
 • Bộ Y tế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị chống dịch COVID-19
  05/10/2021 | 11:45
  Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 8151/BYT-TTrB yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 • Bộ Nội vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi "tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
  24/09/2021 | 11:21
  Hưởng ứng Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động, Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 457/PC về việc đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên các báo, Cổng/Trang Thông tin điện tử của Bộ để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
 • Bộ Chính trị cho ý kiến Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
  13/09/2021 | 05:53
  Ngày 10/9/2021, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN” để chỉ đạo phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực.
 • Tăng cường phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất đai
  10/09/2021 | 11:16
  Ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW khóa XI (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì hội nghị góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 • Bộ Tư pháp: Chú trọng thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
  07/09/2021 | 04:39
  Năm 2021, công tác thi hành án, đặc biệt là thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế được Bộ Tư pháp thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả; chú trọng việc thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp giải quyết hiệu quả trong thi hành án dân sự.
VĂN BẢN