TIN HOẠT ĐỘNG
PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
 • Kiểm soát quyền lực góp phần phòng và chống tham nhũng, tiêu cực  (07/09/2023)

  Thời gian qua, nhất là từ nhiệm kỳ thứ XIII của Đảng đến nay, công tác kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã được Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị hết sức quan tâm và thu được nhiều kết quả quan trọng.

 • Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt  (23/08/2023)

  Thời gian qua, công tác điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt. Theo đó, nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo xử lý bài bản, thận trọng, nghiêm minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

 • Kiên quyết, kiên trì hơn nữa, không nể nang, không chịu bất cứ sức ép nào trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  (17/08/2023)

  Chiều 16/8/2023, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo. Các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương và phóng viên của 20 cơ quan báo chí.

HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
TIN HOẠT ĐỘNG
 • Tân Châu: Sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  (29/05/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 29/5/2023, Ban thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • Tịnh Biên quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực  (01/03/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN). Trong năm 2023, huyện Tịnh Biên đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, triển khai đồng bộ, liên tục các giải pháp phòng ngừa, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng.

 • An Phú sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  (04/11/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 02/11, Huyện ủy An Phú tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh” và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở” và sơ kết công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

VĂN BẢN