Số văn bản

Báo cáo số:282/BC-UBND

Trích yếu nội dung

Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024

Ngày ký

Mar 20, 2024

Cơ quan ban ngành

Uỷ ban nhân dân tỉnh

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác