TIN HOẠT ĐỘNG
PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
TIN HOẠT ĐỘNG
  • Chợ Mới tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023  (17/04/2024)

    (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 16/4, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp huyện năm 2023.

  • Tân Châu: Sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  (29/05/2023)

    (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 29/5/2023, Ban thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  • Tịnh Biên quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực  (01/03/2023)

    (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN). Trong năm 2023, huyện Tịnh Biên đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, triển khai đồng bộ, liên tục các giải pháp phòng ngừa, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng.