Số văn bản

596/BC-UBND

Trích yếu nội dung

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2022

Ngày ký

Sep 21, 2022

Cơ quan ban ngành

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác