TIN HOẠT ĐỘNG
 • Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp  (10/01/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch. Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, về xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp (DN) trong giải quyết công việc được triển khai kịp thời, hiệu quả.

 • Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023  (04/01/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG) - Sáng ngày 04/01/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng.

 • Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 2  (22/12/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Quy chế làm việc 01-QC/BCĐ, ngày 9/6/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), ngày 22/12, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 2 để thảo luận, góp ý kiến một số nội dung về hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh; tiến độ xử lý các nhiệm vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
 • Kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị  (03/02/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 03/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 • An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023  (17/01/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 16/1/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023, với mục đích là tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

 • Triển khai thực hiện năm 2023 Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực...  (29/12/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 885/KH-UBND ngày 26/12/2022 về triển khai thực hiện năm 2023 Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”.

 • Khai giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cấp cơ sở năm 2022  (24/10/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 24/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang phối hợp cùng Trường chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang, ông Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng trường chính trị Tôn Đức Thắng.

 • An Giang: Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng tháng 7/2022  (02/08/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, tháng 7/2022, các ngành, các cấp đã tổ chức tiếp 617 lượt người, trong đó tiếp dân thường xuyên 453 lượt người, tiếp dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 164 lượt người; Nhận 63 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 05/63 đơn, kết quả giải quyết đã ban hành quyết định giải quyết 05 vụ, chấp hành thời gian giải quyết 05/05 vụ, chưa giải quyết: 58 đơn; Đã giải quyết 01/02 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện.

 • Phát huy vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  (13/06/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” (Chỉ thị 50-CT/TW) nêu rõ: Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Kết quả công tác PCTN là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

 • Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với huyện Tri Tôn  (27/04/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 26/4/2021, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang làm việc với huyện Tri Tôn về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2020 và quí I năm 2021.

 • Châu Thành: Hội nghị sơ kết công tác nội chính quý I năm 2021  (30/03/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 30-03-2021, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021. Đến dự có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh- Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy Châu Thành chủ trì hội nghị.

 • Tăng cường công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp  (04/02/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch 04 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2021.

 • Thực trạng và một số kiến nghị thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021  (29/01/2021)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Trong khuôn khổ thực hiện dự án Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, ngày 11/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

TIN HOẠT ĐỘNG
 • Tịnh Biên quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực  (01/03/2023)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN). Trong năm 2023, huyện Tịnh Biên đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, triển khai đồng bộ, liên tục các giải pháp phòng ngừa, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng.

 • An Phú sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  (04/11/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 02/11, Huyện ủy An Phú tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh” và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở” và sơ kết công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 • Tịnh Biên triển khai Luật Điện ảnh và Phòng, chống tham nhũng  (11/10/2022)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 10/10, Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 14 xã, thị trấn để sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 10 năm 2022, cho các thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; cán bộ, công chức cấp xã; trưởng, phó trưởng khóm, ấp, đơn vị trường học và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện.

VĂN BẢN