Số văn bản

10/CT-TTg

Trích yếu nội dung

Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày ký

Apr 22, 2019

Cơ quan ban ngành

Thủ tướng Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:


Các văn bản khác