Số văn bản

457/KH-UBND

Trích yếu nội dung

Kế hoạch về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày ký

Jul 26, 2019

Cơ quan ban ngành

UBND tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác