Số văn bản

582/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang

Ngày ký

Mar 23, 2021

Cơ quan ban ngành

UBND tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác