Số văn bản

98/2006/TT-BTC

Trích yếu nội dung

Thông tư hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày ký

Oct 20, 2006

Cơ quan ban ngành

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN