Số văn bản

129/2007/QĐ-TTg

Trích yếu nội dung

Quyết định Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày ký

Aug 2, 2007

Cơ quan ban ngành

Chính Phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN