Số văn bản

66/KH-UBND

Trích yếu nội dung

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Ngày ký

Feb 16, 2017

Cơ quan ban ngành

UBND tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN