Số văn bản

số: 358 /KH-UBND

Trích yếu nội dung

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

Ngày ký

Apr 8, 2024

Cơ quan ban ngành

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN