Số văn bản

20/2007/CT-TTg

Trích yếu nội dung

Chỉ thị về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Ngày ký

Aug 24, 2007

Cơ quan ban ngành

Chính Phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN