Số văn bản

2996QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang

Ngày ký

Oct 28, 2016

Cơ quan ban ngành

UBND tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN