Số văn bản

2442/2007/TT-TTCP

Trích yếu nội dung

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày ký

Nov 13, 2007

Cơ quan ban ngành

Thanh tra Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN