Số văn bản

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP

Trích yếu nội dung

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ngày ký

Oct 1, 2021

Cơ quan ban ngành

Thanh tra Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN