Số văn bản

30/QĐ-TTg

Trích yếu nội dung

Quyết định phê duyệt đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Ngày ký

Jan 10, 2007

Cơ quan ban ngành

Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN