Số văn bản

48/2005/QH11

Trích yếu nội dung

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày ký

Nov 29, 2005

Cơ quan ban ngành

Quốc Hội

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN