Số văn bản

120/2006/NĐ-CP

Trích yếu nội dung

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày ký

Oct 20, 2006

Cơ quan ban ngành

Chính Phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN