Số văn bản

30/2006/QĐ-TTg

Trích yếu nội dung

Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện luật phòng, chống tham nhũng

Ngày ký

Feb 6, 2006

Cơ quan ban ngành

Chính Phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN