Số văn bản

số:1485/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

Quyết định số:1485/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh An Giang 

Ngày ký

Jun 20, 2019

Cơ quan ban ngành

UBND tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:


Các văn bản khác
VĂN BẢN