Tịnh Biên triển khai Luật Điện ảnh và Phòng, chống tham nhũng
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 10/10, Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 14 xã, thị trấn để sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 10 năm 2022, cho các thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; cán bộ, công chức cấp xã; trưởng, phó trưởng khóm, ấp, đơn vị trường học và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện.

Responsive image
 

Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu, được thông tin, phổ biến những điểm mới cơ bản của Luật Điện ảnh năm 2022, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 15/6/2022 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. Theo đó, Luật gồm có 8 chương và 50 điều. Luật Điện ảnh năm 2022 đã kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với trước. Cụ thể, như: Luật Điện ảnh năm 2022 quy định việc Nhà nước đầu tư và hỗ trợ vào một khoản (khoản 2 Điều 5) nhằm tạo sự linh hoạt trong chính sách của Nhà nước đối với hoạt động điện ảnh; thể hiện rõ hơn cơ chế, biện pháp của Nhà nước huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; sắp xếp lại theo nhóm chính sách để bảo đảm tính logic, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Luật cũng quy định khuyến khích tăng cường, xã hội hóa hoạt động điện ảnh. Luật cũng kế thừa, bổ sung chi tiết hơn những nội dung bị cấm trong hoạt động điện ảnh và bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh, nhằm tạo thuận lợi cho việc tuân thủ Luật, ngăn ngừa và có cơ sở xử lý các vi phạm.

Tại Kỳ họp thứ 6, khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Luật gồm có 10 chương, 96 điều. Trong phần phạm vi điều chỉnh, Luật quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, Luật đã tập trung quy định cụ thể về những việc mà người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm; thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy định về tặng quà và nhận quà tặng và bổ sung quy định mới về kiểm soát xung đột lợi ích.

Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định cụ thể về 08 hệ thống cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo từng ngành, lĩnh vực. Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng; trên cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn về việc giải quyết vấn đề phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý Nhà nước trong thời kỳ đổi mới./.

                                                              Hữu Ngọc