Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 10/7, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Responsive image

Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Responsive image

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tân chủ trì Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Responsive image

Điểm cầu Trung ương

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Trung ương đã chủ động, thực hiện và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng. Trên cơ sở đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa thành các quy định, quy trình, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

UBKT Trung ương và UBKT các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên.

Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng viên, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như: kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến những sai phạm của Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Tập đoàn FLC thực hiện.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBKT các tỉnh, thành phố đã phát biểu tham luận tập trung đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, nêu nguyên nhân hạn chế, tồn tại và đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023;…

6 tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề ra nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực giao.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tập trung tham mưu xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các đề án quan trọng, điển hình như: Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý…./.

Ngọc Hân