An Giang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 11/01/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Responsive image
 

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Minh Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Responsive image

 Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021 tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện toàn diện, có nhiều chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả rất quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên, có 55.666 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức đảng, 16.794 đảng viên, có 2.896 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (tăng 19,3% tổ chức, 13,1% đảng viên so năm 2020).

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên, trong đó có 4.307 cấp ủy viên các cấp (chiếm 48%); đã thi hành kỷ luật 3.463 đảng viên (tăng 7,3% đảng viên so với năm 2020), có 1.306 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra các cấp còn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 28.925 tổ chức đảng (tăng 11,8% tổ chức so với năm 2020); kiểm tra tài chính đảng đối với 3.004 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh (tăng 23,7% so với năm 2020) và kiểm tra 31.427 tổ chức về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 10,7% so với năm 2020).

Công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện thường xuyên và giám sát theo chuyên đề, qua đó đã góp phần cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng kịp thời, dứt điểm.

Tại Hội nghị, nhiều tham luận của các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc làm rõ thêm những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị cũng như những mặt còn hạn chế, bất cập; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị.

Responsive image
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật mà ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cán bộ, đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; mỗi đảng viên đều phải “khép mình” vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về công tác kiểm tra Đảng nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên với phương châm “Giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, kéo dài”. Xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý: Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ. Thực hiện đồng bộ việc kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là những người đứng đầu, cán bộ chủ chốt khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ của Đảng… Nghiên cứu, lựa chọn lĩnh vực điển hình để tập trung thực hiện việc kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước. Phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan kiểm tra và các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác điều tra, xét xử. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, truyền thông báo chí và Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát…

Đi cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác kiểm tra. Cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải có bản lĩnh bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực và bản thân phải “liêm, sạch”, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép, sự cám dỗ mua chuộc; thực sự công tâm, khách quan… Đồng thời, coi trọng công tác kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra. /.

Nguyễn Lam

VĂN BẢN