Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 25/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh điểm cầu An Giang

Tại điểm cầu An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng chủ trì.

Hội nghị được nghe lãnh đạo UBKT Trung ương thông qua Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022; triển khai một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Quý I năm 2022, UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; số lượng các cuộc kiểm tra có tăng so với cùng kỳ năm 2021, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (UBKT Trung ương thành lập các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021); công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được kịp thời; công tác kiểm tra tài chính đảng kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. UBKT Trung ương đã chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; qua kiểm tra, giám sát kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; kịp thời kiến nghị các cơ quan có liên quan thu hồi, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các nghị quyết, quyết định, quy định, văn bản không đúng quy định; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, chứng minh sự quyết tâm của Đảng trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị; khó khăn, vướng mắc trong quá trình giám sát thường xuyên, nắm tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, của người đứng đầu cấp ủy; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát quý I năm 2022…

Responsive image

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo với Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, trong quý I/2022, ngoài công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy An Giang đã tập trung lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đạt một số kết quả: Lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy, BTV các cấp trong tỉnh. Đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đầu năm 2021, BTV Tỉnh ủy đã ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đến nay đã kiểm tra, giám sát 06 đảng bộ và 19 cán bộ chủ chốt. Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy thường xuyên rà soát, có ý kiến đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ, hiệp y đối với cán bộ lãnh đạo thuộc quyền bổ nhiệm của các cơ quan Trung ương và khen thưởng bậc cao đúng quy định. Bên cạnh, BTV Tỉnh ủy còn phối hợp chặt chẽ với UBKT Trung ương; các đảng bộ Trung ương theo quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát. Công tác phối hợp theo quy chế, đúng nguyên tắc của Đảng; kịp thời trao đổi thông tin, bàn bạc thống nhất những nội dung quan trọng, phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát, thông qua vai trò tham mưu của UBKT cùng cấp.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho biết sẽ tiếp tục thực hiện một số nội dung:

Một là, quán triệt, thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp với các cơ quan Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và tiến hành thường xuyên, liên tục. 

Hai là, UBKT Tỉnh ủy chủ động phối hợp với UBKT các cơ quan Trung ương theo quy chế phối hợp; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng. Tiếp tục kiểm tra đối với 8 đảng bộ trực thuộc theo kế hoạch. Chú trọng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy các cơ quan Trung ương trong thực hiện kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Kịp thời trao đổi thông tin, tình hình, dư luận nội bộ đối với cán bộ do các cơ quan Trung ương quản lý. Thường xuyên sơ kết, tổng kết quy chế phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn. 

Để hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra, phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phải chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn.

Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong toàn ngành, khắc phục tình trạng bao che, giấu giếm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chấp hành và công tác giám sát.

Tăng cường công tác tuyên truyền kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, công khai các quyết định, kết luận của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần giáo dục, răn đe ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm./.

Nguyễn Lam

VĂN BẢN