Kiểm tra phải trọng tâm, giám sát phải mở rộng
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 11/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị 

Chủ trì Hội nghị

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tấn Rạng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Võ Minh Hoàng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Năm 2023, các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tích cực chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách thực hiện theo quy định; xem xét, thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thẩm quyền. 

Trong năm 2023, cấp ủy, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát 1.354 lượt tổ chức Đảng, 36.748 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 21 tổ chức Đảng, 89 đảng viên (phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức Đảng, 74 đảng viên); thi hành kỷ luật 30 tổ chức Đảng (khiển trách 22, cảnh cáo 8), 304 đảng viên (khiển trách 193, cảnh cáo 80, cách chức 10, khai trừ 21); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 172 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng; giải quyết tố cáo 7 đảng viên (phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên); kiểm tra tài chính Đảng 215 tổ chức Đảng (có vi phạm 4 tổ chức Đảng nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, thu hồi số tiền 60 triệu đồng). Đây là con số ấn tượng, minh chứng cho chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của các cấp ủy Đảng, UBKT các cấp. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng… 

“Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, đúng đối tượng, phù hợp tình hình thực tế địa phương, đơn vị; tiếp tục quán triệt phương châm “giám sát phải mở rộng” để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa vi phạm từ sớm; không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, lan rộng dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm không có ngoại lệ; tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm…”- Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định; thực hiện nghiêm Quy định 131, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; rà soát, điều chỉnh, bổ sung văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng.

Tăng cường phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra đối với các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kịp thời tham mưu, báo cáo cấp ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên để có biện pháp xử lý, giáo dục, phòng ngừa chung…

Tại Hội nghị, UKBT Tỉnh ủy còn triển khai các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng./.

Thu Thảo