An Giang: Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 12/01/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Responsive image
 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị cùng đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy.

Năm 2021, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực cơ quan khối nội chính, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ trong cơ quan khối nội chính, đặc biệt là cán bộ có chức danh tư pháp, thanh tra viên, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) góp phần đẩy lùi suy thoái, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân  đối với Đảng, Nhà nước và nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí cũng như giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua.

Responsive image
 

Công tác phòng chống tham nhũng được các cấp ủy, ngành, địa phương tiếp tục qua tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đặc biệt chú trọng các giải pháp phòng ngừa. Công tác thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm về phòng chống tham nhũng được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; việc xử lý được thực hiện nghiên túc. Công tác phát hiện xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Công tác phối hợp giữa Tòa án, cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp đồng bộ, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm, các đường dây mua bán liên tỉnh; định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác cho báo chí về những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, xảy ra trên địa bàn, đồng thời phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng xấu đến các cá nhân, tổ chức có liên quan; kịp thời phát hiện và đưa ra truy tố xét xử nhanh các vụ án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, các vụ án thuộc nhóm tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Đánh giá về hạn chế, yếu kém, hội nghị thống nhất việc tự kiểm tra phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhiều; một số cán bộ, công chức, đảng viên, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, sa sút phẩm chất và vi phạm pháp luật. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong một vài vụ việc đôi lúc chưa sâu sát, chặt chẽ nên có phần ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác trưng cầu giám định tư pháp trong tố tụng hình sự đối với một số vụ án kinh tế, tham nhũng liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng còn gặp khó khăn do thiếu số lượng và trình độ giám định viên về lĩnh vực tài chính, kế toán.

Responsive image
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả các cấp, ngành đã đạt được trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021, góp phần quan trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật, giáo dục, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; nâng cao hơn nữa nhận thức, quyết tâm trong hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh đúng quy định pháp luật đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, nhất là kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên liên quan.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính, công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu của Đảng với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp./.

Trúc Linh

VĂN BẢN