Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 06/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên chủ trì Hội nghị. 

Năm 2023, các cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cơ quan chức năng tỉnh luôn chủ động theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các thể lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, đề ra phương án ứng phó, ngăn chặn kịp thời. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bản tỉnh được giữ vững; quan hệ đối ngoại được củng cố và mở rộng.

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên. Việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, khẳng định quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Qua đó, đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao….

Phát huy những kết qả đạt được, năm 2024, các cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Song song đó, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực…./.

Mỹ Linh