Kiểm tra việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020 huyện Phú Tân
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 18/9/2020, Đoàn công tác của Sở tư pháp tỉnh An Giang ông Trần Công Lập - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020 tại huyện Phú Tân.

Responsive image

Ông Trần Công Lập - Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh An Giang phát biểu ý kiến

Tính từ đầu năm đến nay, huyện Phú Tân công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện… Từng ban ngành, đoàn thể và xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn các bộ, đảng viên, nhân dân và người lao động, thông qua ngày pháp luật, được 115 cuộc, có khoảng 2.466 người tham dự; Đài truyền thanh huyện tổ chức phát 64 tin, 12 bài, 16 chuyên mục -tiết mục, Thanh tra huyện tổ chức 02 buổi tuyên truyền, có 200 đại biểu tham dự.

Tại buổi làm việc, huyện Phú Tân cũng kiến nghị với Đoàn về một vấn đề như tuyên truyền, tập huấn về kiểm soát tài sản; hỗ trợ kinh phí; sớm in tờ rơi tuyên truyền phòng chống tham nhũng để huyện phát cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Công Lập - Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh An Giang đã biểu dương những kết quả mà huyện Phú Tân thực hiện đạt được trong thời gian qua, mong rằng trong thời gian tới huyện Phú Tân tiếp tục có nhiều sáng kiến mới trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lật về phòng, chống tham nhũng, trong công tác tuyên truyền phải xúc tích ngắn gọn, có trọng tâm điểm nhấn để có tác dụng giáo dục sâu rộng đến cán bộ, công chức, đảng viên, nhân dân và người lao động... ./.

Nguyễn Thắng

VĂN BẢN