Châu Phú: Tiếp đoàn kiểm tra thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2020
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- |Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Trần Công Lập dẫn đầu đoàn công tác vừa có buổi làm việc tại huyện Châu Phú để kiểm tra thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Responsive image
 

Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe huyện báo cáo kết quả thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2020. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2020, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, được triển khai đồng bộ, toàn diện, các bước chuẩn bị kế hoạch, sự phối hợp giữa các ban ngành, địa phương xã, thị trấn. Các cơ quan đơn vị và UBND xã, thị trấn đã tổ chức lồng ghép, triển khai vào các cuộc họp, hội nghị được 19 cuộc với 239 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự. Các cơ quan là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và UBND cấp xã đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản Luật khác được 244 cuộc với 8.410 lượt người tham dự. 

Việc thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ngày càng đảm bảo về thời lượng chương trình và cách làm có tính sáng tạo, phong phú như tổ chức tọa đàm, phỏng vấn và xây dựng các câu chuyện pháp luật. Đài ttruyền thanh huyện đã thực hiện tuyên truyền thường xuyên trong chuyên mục Chính sách pháp luật được phát cố định ngày trong tuần, trong 9 tháng đầu năm, Đài đã tuyên truyền được 879 tin, 759 bài viết, sưu tầm, 11 phỏng vấn, 9 phóng sự và 7 câu chuyện truyền thanh. 

Toàn huyện có 192 báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật đều được tập huấn bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng 100%. Bên cạnh đó, việc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được chú trọng quan tâm.

Tuy nhiên còn 1 số hạn chế như do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tổ chức phổ biến pháp luật còn hạn chế về số cuộc và việc tổ chức phổ biến pháp luật đối tượng tham dự chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, còn tầng lớp nhân dân tham dự còn hạn chế. 

Từ nay đến cuối năm 2020, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tuyên truyền cơ bản hoàn thành mục tiêu của kế hoạch năm 2020. Quan tâm lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 của năm 2020./.

Mỹ Ngân – Tú Trang