Chợ Mới tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 16/4, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp huyện năm 2023.

Năm 2023, huyện Chợ Mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Cụ thể trong công tác nội chính, đơn vị Quân sự huyện đã duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ trên địa bàn 5 xã, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công an huyện tham mưu triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý, giám sát, cụ thể tệ nạn xã hội đã bắt 179 vụ, liên quan 746 đối tượng, về trật tự an toàn giao thông xảy ra 14 vụ làm chết 12 người, bị thương 5 người, thiệt hại tài sản 152 triệu đồng,… 

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức thanh tra và ban hành kết luận thanh tra 9 cuộc, với 26 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện những vi phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách số tiền trên 900 triệu đồng, xử lý trách nhiệm hành chính kiểm điểm rút kinh nghiệm 42 cá nhân, kỷ luật 7 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ, 10 cá nhân, với số tiền sai phạm gần 3 tỷ 187 triệu đồng,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều yêu cầu các các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ động bám sát cơ sở nắm tình hình dư luận trong nội bộ và quần chúng nhân dân, kịp thời xử lý, không để phát sinh điểm nóng. Củng cố, nâng chất các phong trào, các mô hình có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, tăng cường công tác phối hợp hoạt động liên ngành giữa các cơ quan trong khối nội chính với các ban, ngành, đoàn thể huyện trong thực hiện nhiệm vụ,…/.

Hải Đăng