Quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Chiều 01/02/2024, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo.

Các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương và phóng viên của 18 cơ quan báo chí.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin về một số nội dung quan trọng của Phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) diễn ra sáng nay.


  
Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó, sáng 01/02/2024 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực họp Phiên thứ 25 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng: (1) Kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023; (2) Chỉ đạo đối với xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2023; (3) Báo cáo kết quả kiểm tratheo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW, ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo; (4) Đề án cơ chế xử lý vật chứng, tài sản liên quan đến vụ án trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử do Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu xây dựng.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng cho biết, Ban Chỉ đạo biểu dương, đánh giá cao các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư,Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện các mặt công tác, nhất là tập trung chỉ đạo đẩy mạnh côngtác hoàn thiện thể chế, kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tô, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm minh các sai phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hầu hết các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2023 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành theo kế hoạch, có việc vượt yêu cầu đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt đựợc nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương, cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cọ thêm niềm tin của Nhân dân.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu thông tin về Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó lần đầu tiên có 06 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.Nhất là nhiều sai phạm, vụ việc phức tạp, tồn đọng từ nhiều năm trước được kiểm tra, xử lý dứt điểm. Trong năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng, 24.162 đảng; trong đó, thi hành kỷ luật 459 đảng viên do tham nhũng, 8.863 đảng viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, điểm nổi bật trong năm qua đó là, đã đề cao, khuyến khích cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm chính trị, tự nguyện từ chức, nghỉ công tác khi có sai phạm, khuyết điểm hoặc để cán bộ cấp dưới, tổ chức đảng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng phải xử lý kỷ luật; kịp thời thay thế, bố trí công tác khác đối với cán bộ bị kỷ luật, uy tín thấp. Trong năm qua, Đảng, Nhà nước đã xem xét, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 09 cán bộ diện Trung ương quản lý; các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác hơn 360 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có hơn 90 cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý.


 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; giám định, định giá tài sản; phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực là những khâu yếu trước đây nay đã được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là, đã động viên, khuyến khích các đối tượng tự nguyện nộp lại tài sản chiếm đoạt, gây thiệt hại, có vụ án đã thu hồi được 100% tài sản bị chiếm đoạt, với số tiền rất lớn (Như: Vụ Tân Hoàng Minh đã thu hồi trên 8.600 tỷ đồng (đạt 100%); vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan, các đốitượng đã nộp lại hơn 200 tỷ đồng và 1,85 triệu USD (đạt trên 90%)...). Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã thu hồi được 76,2 nghìn tỷ đồng…
 
Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mới, rõ rệt trong công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Trong năm, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quyết định đưa hơn 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương khởi tố mới 839 vụ án/2.276 bị can về tham nhũng. Nhiều địa phương đã phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra từ nhiều năm trước; khởi tố cả cán bộ diện Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy quản lý, trong đó có cả nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành, cán bộ chủ chốt cấp huyện; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong năm, đã xử lý kỷ luật hơn 270 cán bộ trong các cơ quan này do tham nhũng, tiêu cực; trong đó, đã xử lý hình sự gần 140 trường hợpvà xử lý kỷ luật nhiều lãnh đạo các cơ quan thanh tra, bảo vệ pháp luật của địa phương.


  
Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá rất cao công tác thông tin, tuyên truyền đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhất là các cơ quan báo chí đã thông thông tin, tuyêntruyền sâu sắc, đậm nét đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về kết quả công tác PCTNTC trong thời gian qua; cũng như kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Qua đó, khẳng định và lan toả quyết tâm của Đảng, Nhà nước; tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và bạn bè quốc tế trong công tác PCTNTC.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đặng Văn Dũng nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đó là: Không được chủ quan, thỏa mãn; phải tiếp tục đẩy mạnh cả các giải pháp phòng và chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, với 6 hơn là: Quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn và với tinh thần “năm nay phải tốt hơnnăm trước”; trọng tâm là: (1) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. (2) Chỉ đạo chấn chỉnh, đấu tranh với “bệnh sợ trách nhiệm”, tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (3) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTNTC. Trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; về bảo vệ người tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng, tiêu cực; về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; về xử lý tài sản liên quan đến vụ án trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử; về thanh toán không dùng tiền mặt;... (4) Thực hiện hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác cán bộ; trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và trong công tác xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. (5) Chỉ đạo tăng cường, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; khẩn trương hoàn thành kiểm tra, thanh tra các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, nhất là khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. (6) Tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụviêcthuôc diên Ban Chỉ đao theo dõi, chỉ đao theo Kế hoạch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. (7) Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTNTC... (8) Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh; xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng PCTNTC.

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc trao thưởng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho các cơ quan báo chí đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin thêm, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh xử lý kiên quyết, bài bản, thận trọng, rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình; nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; Ban Chỉ đạo khẳng định, chưa bao giờ xử lý kiên quyết, nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, có lý có tình nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao, lãnh đạo quản lý các cấp như vừa qua, những đối tượng bị xử lý phải tâm phục, khẩu phục; xử lý nghiêm khắc với kẻ chủ mưu, cầm đầu, tích cực thực hiện hành vi phạm tội, song cũng xem xét toàn diện đối với những người làm công hưởng lương, phụ thuộc, không chủ động, không cố ý hưởng lợi… Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, các cơ quan thông tấn báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, toàn diện các nội dung đã được nêu trong thông báo kết quả Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo.

Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao thưởng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 05 cơ quan, đơn vị báo chí (gồm: Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam; Phòng Chính trị, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam; Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Thanh tra và Tạp chí Nội chính), đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Đặng Phước
Nguồn noichinh.vn
DT-st