Tân Châu: Sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 29/5/2023, Ban thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Responsive image
 

Đến dự có Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh; Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái; Phó Bí thư thường trực Thị ủy Trương Hồng Sơn; cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh, thị xã đã nghỉ hưu trên địa bàn và cán bộ chủ chốt của thị xã.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu 2 chuyên đề: chuyên đề 1, những nội dung cốt lỗi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề 2, thực trạng và giải pháp công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Responsive image
 

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay... ./.

Trần Huyện