Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới Trần Phước Lĩnh; điều động, phân công giữ chức vụ khác
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 18-12, đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh; điều động, phân công đồng chí Trần Phước Lĩnh giữ chức vụ khác phù hợp.

Trước đó, ngày 11-11-2020 và 25-11-2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành Kỳ họp thứ 2 và 3. Đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Trần Phước Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới.

Qua xem xét, kết luận: là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới nhưng đồng chí Trần Phước Lĩnh không chấp hành kết luận của tổ chức đảng về công tác cán bộ, đã vi phạm Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Vi phạm của đồng chí Trần Phước Lĩnh là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh; điều động, phân công đồng chí Trần Phước Lĩnh giữ chức vụ khác phù hợp.

Ngày 8-12-2020, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Phước Lĩnh bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025. Yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới điều động, phân công đồng chí Trần Phước Lĩnh giữ chức vụ khác phù hợp./.

P.V

VĂN BẢN