Châu Phú: Hội nghị triển khai các văn bản luật phòng, chống tham nhũng và luật xử phạt vi phạm hành chính
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 23-10-2020, UBND huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Luật phòng, chống tham nhũng; Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan đến việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý vi phạm hành chính cho gần 80 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng (nội chính) và cán bộ phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng (nội chính) và công chức tư pháp của 13 xã, thị trấn.

Responsive image
 

Theo đó, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương với 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Thanh tra tỉnh An Giang triển khai các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, bảo đảm thống nhất nhận thức về nội dung, những điểm chung và những điểm mới; quy định về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, các đại biểu được nghe Trưởng phòng tư pháp huyện Trần Thanh Tâm triển khai phổ biến những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính và các qui định có liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính. Đây là văn bản luật quan trọng, có phạm vi tác động rộng lớn và thường xuyên đến mọi đối tượng trong xã hội.

Hội nghị giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các tổ chức, cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, nâng cao tầm hiểu biết, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và công dân trong việc nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật./.

Mỹ Ngân

VĂN BẢN