Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 2
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Quy chế làm việc 01-QC/BCĐ, ngày 9/6/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), ngày 22/12, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 2 để thảo luận, góp ý kiến một số nội dung về hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh; tiến độ xử lý các nhiệm vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Responsive image

Quang cảnh phiên họp

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì buổi làm việc.

Tại phiên làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Lưu Vĩnh Nguyên trình bày tóm tắt một số nội dung về hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh; tiến độ xử lý các nhiệm vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiến hành thảo luận các nội dung được trình bày tại buổi làm việc.

Responsive image

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang Lưu Vĩnh Nguyên trình bày tóm tắt một số nội dung về hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thông báo Kết luận 12-TB/TW, ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022… Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nhằm đưa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh từng bước đi vào chiều sâu, “không ngừng”, “không nghỉ”. /.

Thu Thảo

 

 

VĂN BẢN