Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực triển khai Kế hoạch kiểm tra tại Quân ủy Trung ương
Sáng 03/6/2022, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Quân ủy Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

 Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tư pháp.

 Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và đại diện các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Responsive image

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; công tác phát hiện, chuyển nguồn tin về tội phạm đến các cơ quan chức năng, nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; công tác phát hiện của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp qua công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; công tác tự phát hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ…

Responsive image

Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá Báo cáo của Quân ủy Trung ương cơ bản bám sát đề cương hướng dẫn; đánh giá được kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng; Báo cáo cũng chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc; đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Đồng chí đề nghị, thành viên Đoàn công tác bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra để đạt kết quả cao nhất…; cơ quan, đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, tích cực, chuẩn bị tài liệu đầy đủ phục vụ Đoàn kiểm tra để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra tại Quân ủy Trung ương

Đồng chí Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, những năm qua, Quân ủy Trung ương thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và cơ quan tư pháp trong Quân đội thực hiện nghiêm nội dung này; qua đó, việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí mong rằng, Đoàn kiểm tra thẳng thắn chỉ ra những mặt tích cực, nêu rõ những mặt hạn chế để giúp Quân ủy Trung ương kịp thời khắc phục, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng trong Quân đội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chấp hành nghiêm thời gian, nội dung, yêu cầu đã đề ra trong kế hoạch, chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo, hồ sơ đầy đủ phục vụ cho công tác kiểm tra.

Đặng Phước

Nguồn: noichinh.vn
DT-st

VĂN BẢN