Công an tỉnh An Giang phổ biến văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 15/12/2023, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Công an tỉnh.

Đến dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lưu Vĩnh Nguyên. 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lưu Vĩnh Nguyên phổ biến các nội dung liên quan

Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lưu Vĩnh Nguyên phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông qua đó, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên làm công tác này nắm vững, thống nhất nhận thức để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện cũng như trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm về tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung được quán triệt, phổ biến; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, nắm chắc các vấn đề để có thể áp dụng ngay các kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, địa phương mình, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao cho lực lượng Công an./.

Quỳnh Như