Khai giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cấp cơ sở năm 2022
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 24/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang phối hợp cùng Trường chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang, ông Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng trường chính trị Tôn Đức Thắng.

Responsive image
 

Trong 02 ngày học tập, 319 học viên các đơn vị huyện: Chợ Mới, thị xã Tân Châu, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang được nghiên cứu, bồi dưỡng, triển khai tóm lược các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay gồm: qui định 22 về công tác kiểm tra, giám sát; qui định 37 về những điều đảng viên không được làm; hướng dẫn số 25 về 19 hành vi tiêu cực; qui định 69 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra tài chính Đảng đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở không là đơn vị dự toán ngân sách. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kỷ luật của đảng và thi hành kỷ luật trong đảng. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho từng cán bộ, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, phát hiện và xử lý theo qui định điều lệ đảng với các hành vi vi phạm kỷ luật, từng bước xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đây là lớp đầu tiên trong 3 lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cấp cơ sở trong tỉnh An Giang, với sự tham gia của 955 học viên đến từ các chi, đảng bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị./.

Bảo Dinh

VĂN BẢN